Ingunn Bratteli Moen f.1954

Utdannelse, kunstnerisk virksomhet og arbeidsbakgrunn

 

 

 

 

1973 – 75

 • Examen artium, Berg Gymnas, Oslo 1973. Formann i Gymnasiesamfunnet, medlem av skoleavisredaksjonen og Samarbeidsutvalget.
 • Au pair i Italia (5 mnd). Snakker italiensk.
 • Annonsekonsulent i Dagbladet 1973-75.
 • Redaksjonsmedarbeider i Dagbladet, 1975 (6 mnd.).
 • Kveldsvakt: utskriving av rapporter fra utlandet samt oversettelse
 • av artikler fra engelsk og nordiske språk.
 • Oslo AOFs kveldskurs i kunstfag 1973-76, (7 semestre): Portretttegning, Akttegning,
 • Aktmodellering og farge hos henholdsvis Niels Møller, Eilif Mikkelsen og Alf Ertsland.
 • Østlandske Musikkkonservatorium, Veitvedt: K-elev i sang (1974-76).
 • (Kommunal-elev = ”begavete elever tilbys gratis sangundervisning
 • i dag i uken etter opptaksprøve”, 2 t/uke.)

Universitetet i Oslo:

 • Ex. Philosophicum 1975. I tillegg til tradisjonelle studier i filosofiens historie: Vitenskapsteori i logikkfaget og nyeste tids filosofi i psykologifaget. (1.kull studenter som kunne velge alternative opplegg i gammel ordning)
 • Ex. Kunsthistorie grunnfag 1976. Medlem av instituttrådet.
 • Kunstnerforbundet 1975-79, 2mnd/år:  Kunstformidler
 • Italia, Perugia, L’Universita per Stranieri (Univ. for Utlendinger) 1975: Sommerkurs, 2mndr.

1976 – 79

 • Fast omviser på grafikkbienalen i Fredrikstad 1976 og 1978.
 • Statens Håndtverk og Kunstindustrihøgskole (SHKS) 1976-80:
 • Spesialønske: studere spesifikt romlige elementer, dvs, skulptur, form, rom samt farge i to- og tredimensjonale plan. Leverte inn 50 tegninger ekstra: Fikk hospitantplass (”spesialelev”) og studerte fenomenet på kryss og tvers av faggrensene.
 • Student hos: Ørnulf Ranheimssæther i Frihåndstegning. Birger Dahl i Form, Eilif Mikkelsen
 • i Modellér, Fredrik von Hanno i Støp. Eigil Weiglin i Maleri, Erik Wessel i Farge/form,
 • Wictor Sparre i Glassmaleri.

1977 og 1978

 • Oppdrag fra Handlestanden på Majorstua: 2 større iskulpturer på
 • Majorstueplatået. 5 studenter fra SHKS.
  Accademia di Roma 1978, gjesteelev hos billedhugger/prof. Fazzini  2 mndr.
 • Westerdahls reklameskole 1977: Timelærer i Kunsthistorie, vårtermin.
 • Unge Kunstneres Samfunn 1979. Deltar utstillingen ”Nye medlemmer” (off. utstillings-vederlag)
 • Etablerer eget atelier på Haugenstua. Utleier: Oslo Kommune. 1979-83

1980 – 85

 • Arbeiderbladet: Kunstanmelder
 • Diverse lokale utstillinger knyttet til kunstnerboligene Trolltun på Bøler. Oppsal Kunstforening m.fl.
 • Deltar Vårutstillingen, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen (juryerte, alle med off. utstillingsvederlag).
 • Galleri F 15, Moss. Bergen Kunstforening.
 • Billedhoggerforeningens vandreutstillinger: Bl.a.Festspillene i Bergen, Stavanger Kunstforening, Seljord kunstforening, Ålesund, Trondheim m.fl.
 • Sekretær for Tegneinstituttet på SHKS 1981-82, deltid. (refr. Lasse Iversen SHKS)
 • Statens Kunstakademi, Oslo 1981-85.
 • Student ved Skultpturavdelingen. Område: Monumentalkunst.
 • Dannet det første ”Pedagogisk utvalg”sammen med Inger Sitter, Halvdan Ljøsne, Boge Berg,
 • Ludvig Eikås, Guttorm Guttormsgaard og Mai Bente Bonnevie (studentrepresentant)
 • Kunstnere som personlige veiledere i ulike prosjekt: Marit Wicklund, Boge Berg, Tony Cragg, Ludvig Eikås, Guttorm Guttormsgaard, Steinar Christiansen, Halvdan Ljøsne, Bjørn Neergaard, Øyvind Storbækken, Josef Beys.
 • Eksternstudent ved kunstakademiet i Oslo: Gjestestudent ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, Skulpturklassen v/Willy Ørskov  1984-85.
 • Unge Kunstneres Samfund: Tegneutstilling ”Fugls Flukt” – Utstilling etter utvalg av G. Guttormsgaard.
 • Kunstnernes Hus, Oslo 1984 – Akademiets utstilling, Juriert. Deltar med tegning og skulptur.
 • Høvikodden Kunstsenter, Oslo. Skulpturprosjektet ”Tid og rom”, Gruppeutstilling.
 • Medlem av arkitektgruppen ”Cumulus” med atelier i Bredegade, Kbh.: Kunstnerisk atelierfelleskap med fem ulike arkitekter, en informasjonskonsulent og undertegnede. Samarbeidet i 2 år medulike prosjekter: Skisser til monumentalbygg, større skulpturer, utprøving av betongskulptur, ulike bygningselementer,lehegn og konkurranser (ingen priser, men ”hederlig omtale” to ganger). Refr. Arkitekt Nicolaus Zois, Kbh.
 • Nordisk Ministerråd for Kulturelt Samarbeide: Separatutstilling, tegning maleri og skuptur.
 • Stemmeberettiget medlem av Norsk Billedhoggerforening.
 • Bosatt København 1984-87, stifter familie, får to barn.

1988 – 1992

 • UKS. Offentlig jurymedlem 1988-89
 • Statens Lærerhøgskole i Forming Oslo (SLFO): Ex. Kunstpedagogikk.1989 Kunstpedagogisk
 • utdannelse for kunstnere, arkitekter og kunsthåndtverkere.
 • Nåv.: Høgskolen i Oslo, Estetisk avdeling.
 • Elvebakken Videregående skole 50% stilling, lektor, i tredimensjonal form 1988-91
 • Etablerer eget atelier i Rådhusgt. 30B, Christiania Torg Oslo, 1989-2000. Oslo Kommune
 • Deltar Statens Stipendieutstilling, mottar BKH’s Materialstipend.
 • Hammarlunds Kunsthandel Oslo, Kollektiv skulpturutstilling
 • SLFO nåv. Høgskolen i Oslo, Est. Avd. Vikariat i kunstfag/didaktikk. Høgskolelektor.
 • Starter egne tegnekurs på atelieret etter forespørsel fra tidligere elever på Elvebakken vid.g.skole
 • SLFO Full undervisningsstilling ved Høgskolen i Oslo, Høgskolelektor i kunstfag.
 • Eneforfatter av fagplaner for studieenheten Tegnig 2.år, på oppdrag fra Administrasjonen.
 • Medlem av fagplankomiteen; forfatter av den nye grunnutdanningen av lærere ved høgskolen etter Reform-94
 • Representerte Høgskolens svar på Offentlig høringsutkast ang. studielanene i Harde- og plastiske materialer
 • Tegneprosjekt med studenter til Berlin/Praha. Utstilling
 • Atelieret flyttes til Berger Landhandleri på Nesodden for å få større plass og kunne være nærmere barna. Leier ut atelieret i Rådhusgata. Arbeider med kulltegninger, større skulpturideer og med mindre masseproduksjoner (formstøp som kan gi nummererte skulpturer rett fra kunstneren, laget i 2 serier fra 1/50-50/50)
 • Kontinuerlige kurs for kunstnere og lærere på atelieret 1991-95

1993 – 1995

 • Kurs i Syd-Italia for kunstfagutdannede og formingslærere: Kreativitet og egenutvikling – det frie billedskapende element. Ansvarlig, initiativtager, med prosjektstøtte fra Høgskolen i Oslo
 • Stavanger Kunstforening:  Utstillingen ”Småskulptur” Arr. i samarbeide med Norsk Billedhoggerforening
 •  Nesodden Kunstforening: ”Fem Nesoddenkunstnere”. Deltar med 15 skulpturer
 •  Galleri Brandstrup, Moss: Nesoddenkunstnere, Gruppeutstilling. Deltar med tegninger og skulpturer.
 • Galleri Branstrup, Stavanger: Kulltegninger. Gruppeutstilling
 • Nesodden Kunstforening: ”Kulturisten”, gruppeutstilling
 • Nesodden Kommune arr.: ”Prosjekt Åpent Atelier”
 • SHKS, Oslo: Deltar på Jubileumsutstillingen med skulpturer, (jury)
 • Intervjuobjekt i Bladet forming i skolen
 • Forfatter av artikkel i fagbladet Billedkunstneren om kunstpedagogisk virksomhet
 • Høgskolen i Oslo:  Medl. av etterutdanningsgruppen for Reform-94 og utarbeidet planer etter oppdrag fra KUF/Dept.
 • Kursleder i offentlig etterutdanningskurs for lærere: Modellering, tre-dimensjonal form og støpeteknikk (2 uker) 1993
 • Medlem av arrangementskomitén for Høgskolens store personalseminar på Randsvangen i 1994 Tema: Reform-94 og dens innvirkning på vår egen utdannelsesstruktur”
 • Medlem av Høgkoleråd. Leder av Lærerråd
 • Medlem av kommisjon for utvikling av opptaksprøver ved Høgskolen
 • Forfatterskap. Engasjert av Aschehoug/Gyldendal Yrkesopplæring. Bokprosjekt til grunnkurs
 • formgivingsfag. Kunst og estetikk.
 • Høsten -93: undersøkelse, analyse, forskning
 • Våren –94: Forfatterturné arr. av forlagene Yrkesopplæring og NKI. Møter fagmiljøet fra Kristiansand til Bardufoss med foredraget ”Modulprogresjon og tverrfaglighet i det nye formgivingsfaget”
 • Boken ”Formgiving, tegning form, farge”: 1994 Skriveperiode, manus til godkjenning i Nasjonalt Læremiddelsenter, Norsk Språkråd og Likestillingsnemnda. Innhenting av bildemateriale, forhandlingermed BONO, presiseringer, lay-out. Leder samarbeidet mellom illustratør og formgiver.
 • Boken utkommer oktober 1995.
 • Gerlesborgsskolan, Bohuslän, Sverige: Gjestelærer med kurset ”Skulpturale kompositioner” for årselevene.
 • Initiativtaker/ansvarlig for vårprosjekter i Syd-Italia (for studenter):

1994

 • ”Visuelle og taktile uttrykk”– studier av struktur og tekstur, et tverrfaglig prosjekt i tegnefaget.

1995

 • ”Karakteristikk og motiv” – valg, uttrykk, muligheter
 • Symposium i Syd-Italia for skapende og utøvende kunstnere ansatt i Høgskolesystemet.
 • Med deltagere fra Musikkhøgskolen, Teaterhøgskolen, SHKS og Hio.
 • Prosjektstøtte fra Høgskolen i Oslo (HiO). Initiativtaker og ansvarlig.
 • Troms  fylkeskommune, Bardufoss. Kurs: Fagdidaktikk og formgivingsfag.
 • Deltar på videoen ”Form” i ca. 20 min. med fordrag om tredimensjonal tenkning, – supplement
 • til etterutdanningen av lærere, sendt på Tv Norge i Jan-95.
 • Rolf Stenersenmuseet: deltar på jubileumsutstilling med skulptur (juryert)
 • Nesodden kunstforening: juryert kollektivutstilling.
 • Flytter atelieret tilbake til Rådhusgata. Utvider atelieret til 166kvm.
 • Dagbladet 1995. Kritikk av Boken Formgiving
 • Intervjuobjekt i Skolemagasinet 1995

1996 – 2000

 • Boken Formgiving blir lydbok. Deltar med egne kommentarer på boken etter forlagets eget ønske.
 • NKI lager brevkurs til boken Formgiving etter avtale med forlaget.
 • Nesodden kommune: Invitasjon til å delta med 6 skulpturer på utstilling arr. i samarbeide mellom Nesodden Kommune og kunstforeningen.
 • Leder av tverrfaglig prosjekt i Syd-Italia: ”Fra natur og kultur til struktur og tekstur” m/studenter fra HiO (blir vedtatt som obligatorisk prosjekt i vårsemesteret i 2.år på grunnutdanningen 1995-1999.
 • Intervjuobjekt i NRK radio: ”Det skapende rom”.
 • Intervjuobjekt i NTB (Norsk telegrambyrå) Tid, lærerplaner, reform og forfatterprosess
 • Medlem av Faglitterær forfatterforening (NFF)
 • Foredragsserie i en rekke kunstforeninger: ”Kunstnerens rolle i formgivingsfaget”
 • Lærebokseminar i Oslo, arrangert av forlaget. Hovedforeleser: Horisontale og vertikal linjer og progresjon og samarbeid i en forfatterprosess
 • Kontrakt om nytt bokprosjekt i faget komposisjon (1997)
 • Opprykk til førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, est. Avd.
 • Oppnevnt til professor ved Høgskolen i Telemark, ansatt som prof. II på avdeling for forming.
 • Prosjekt i Syd-Italia (1997-2000) Fra natur og kultur til struktur og tekstur. Studenter HiO. (Ansvarlig).
 • Høgskolen i Akershus: Medlem av innstillingskommisjon for opprykk til førsteamanuensis.
 • Høgskolen i Telemark: medlem av innstillingskommisjon for ansettelse av Dosentur i Kunst og kulturfag.
 • Etablerer firmaet Ekspressiv Drift AS (1998) – skapende virksomhet innen praktisk-estetiske fag: Billedkunst
 • Monumentalkunst  Kursvirksomhet Prosjektledelse Konsulenttjenester  Utstillingsregi  Undervisningsmodeller Didaktikk.
 • Permisjon 50% fra Høgskolen i Oslo 1998/99: Mer kunstnerisk virksomhet og faglig fordypning.
 • Medlem av Tegnerforbundet 1999
 • Forfatterperiode 1997-1999. Boken Komposisjon og egenutviking utkommer vinter 2000
 • Medlem av Gerlesborgsskolans Stiftelsestyre (Stockholm og Bohuslan) 1999-2001
 • Slutter Høgskolen i Oslo (1999)
 • Forfatterturné på Vest- og Østlandet. Arr. forlaget (Aschehoug/Gyldendal – Yrkesopplæring).
 • Kunstnerisk leder  for Gerlesborgsskolan 1999-2001
 • Leder og foredragsholder på heldagsseminar for bildelærere i Vestfold, Buskerud og Telemark.
 • Arr. Vestfold Fylkeskommune 1999
 • Kollektivutstilling Galleri Vanntårnet; Nesodden.
 • Slutter Høgskolen i Telemark 2000
 • Kommisjonsarbeide for Høgskolen i Telemark for opprykk til førsteamanuensis.
 • Utvider stillingen som kunstnerisk leder i Sverige
 • Industridesignutbildningen, Universitetet i Lund, Sverige: Holder kurs for 5.år Diplomstudenter
 • ”Skulpturale kompositioner” – modellering, støp, ekte form og fargen innvirkning på form.
 • Medlem av Global Stone Workshop
 • Medlem av Konstnãrnnes Kollektivverkstad i Bohuslãn (KKV-B), Sverige
 • Kurs på Gerlesborggskolan Landskapsmåleri
 • Hugging av skulpturer i Carrara, Italia
 • Norsk Billedhoggerforenings gruppeutstilling i Galleri III, Oslo
 • Kollektiv juleutstilling i Galleri Vanntårnet, Nesodden.
 • Flytter atelieret fra Oslo til Nesodden

2001

 • Kragerø kommune, arr. Kultursjefen. Foredrag om Kunstskolevirksomhet, lokalsamfunn og muligheter.
 • Konsulent for prosjektet kunstskolen i Kragerø.
 • Styremedlem i Norsk Billedhoggerforening
 • Engasjement som kurator for utstillingen ”Nabor”, et samarbeid mellom Gerlesborgsskolan og Nesodden Kommune. Gerlesborghallen juli 2001
 • Stenhugging i Carrara i Italia, mai og juni
 • Separatutstilling i Gerlesborgsskolans billedgalleri i august
 • Stenhugging i Sintra, Portugal, i oktober
 • Fire ulike ukeskurs på Gerlesborgsskolan, Sverige, høsten 2001:Nybørjare i naturen.
 • Avancerat landkapsmåleri. Eksperimentell skulptur. Ljus och skugga som formskapande element
 • Kunst- og håndtverksshøgskolen (SHKS): Kommisjonsarbeide for ansettelse av Professor i Form.
 • Nesodden videregående skole 2001/03: Vikariater i  fagene tegning, form og farge, samt i kunsthistorie

2002

 • Forfatter av ny bok: Materialers innvirkning på tredimensjonal tankegang og kunstnerisk uttrykk.
 • Arbeidstittel: Materialer, makt og muligheter. Bok for høgskole og universitet.
 • Arbeider med den store marmorsarkofagen på Kunstnernes kollektivverkstad i Sverige
 • Styreleder i Norsk Billedhoggerforening.
 • Separatutstilling i Galleri X  i Son
 • Fortsetter arbeidet med den store marmorsarkofagen i Sverige for klargjøring i 2004.

2003

 • Styreleder i Norsk Billedhoggerforening
 • Holder malerkurs vår og høst i Syd-Italia for skapende kunstnere, lærere og andre spesielt interesserte.
 • Micromonumentalistisk skulptur – utstilling i Sverige, Kkv-Bohuslän.  Utvalgte medlemmer av Norsk Billedhoggerforening.